Τίτλος Σελίδας Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συγγραφείς του βιβλίου στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

Ιωάννης Ν. Έλληνας - [email protected]

Παναγιώτης Δ. Κεντερλής - [email protected]