Τίτλος Σελίδας Προτεινόμενο Πληροφοριακό Υλικό

  1. Συνοπτικό ρεπερτόριο εντολών 8086, (Text 16 KB)
  2. Συνοπτικό ρεπερτόριο εντολών Pentium, (Text 85 KB)
  3. Ρεπερτόριο εντολών 80Χ86, (PDF 257 KB)
  4. Αναλυτικός πίνακας διακοπών λογισμικού, (PDF 505 KB)
  5. Βοήθημα για τη γλώσσα Assembly, (PDF 174 KB)
  6. Βιβλίο για τη γλώσσα Assembly, (PDF 782 KB)
  7. Βιβλίο για 80X86 (The Art of Assembly Language Programming), (zip 4.499 KB)
  8. Διαφάνειες Αρχιτεκτονικής του Παν/μίου Τέξας, (PDF 1.464 KB)